2% z dane

Milí rodičia a priatelia,

chceme vám vyjadriť poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 %. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste i tak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!   

V tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní v prospech 

Občianskeho združenia Športový klub Kayak Carpathian.

 Získané finančné prostriedky budú použité na  akcie a športovú výbavu pre deti.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

·        Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

·        Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

·        Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

·        Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

·        Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Športový klub Kayak Carpathian

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

J. Holčeka 308, Budmerice

PSČ: 900 86

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

54680239

·        Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si daňové priznanie k dani z príjmov podávate sami:

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Športový klub Kayak Carpathian

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

J. Holčeka 308, Budmerice

PSČ: 900 86

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

54680239

  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby:

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Športový klub Kayak Carpathian

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

J. Holčeka 308, Budmerice PSČ: 900 86

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

54680239

  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Za Vašu pomoc a podporu pre naše občianske združenie vopred ďakujeme.

Všetky potrebné údaje nájdete TU

Uveďte naše IČO (54680239) do poľa (IČO) a kliknite na hľadať.

TLAČIVO ONLINE:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

TLAČIVO PDF VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

TLAČIVO PDF: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Požičiavanie kajakov.

5 EUR/hodina/osoba

Mimo tréningov  víkendy, sviatky, počas tréningov ak ostane kajak voľný, detské oslavy, partie, rodiny ....

Po predchádzajúcej dohode na číslach 0910 362 042, 0910 335 265.

Tréningy začínajú 19. septembra na priehrade vo Vištuku.

Tešíme sa na vaše detičky.