Tu sa môžete prihlásiť  na tréningy.

Prihlasujeme dievčatá a chlapcov vo vekovom rozmedzí 9 až 13 rokov. Základnou podmienkou pre úspešné prihlásenie je vek a schopnosť plávať (pri podpise prihlášky). Do správy prosím vyplňte meno dieťaťa a obec, kde máte trvalý pobyt. Tréningy sú v rozsahu 60 min. Informácie o cene nájdete TU


  Vidíme sa na vode !!!